Bylo nebylo #23

6. 5. 2012

Tenhle týden by sice Bylo nebylo být ani nemělo, protože nečtu nic nového, ale rozhodla jsem se udělat takové (pro mě) spešl vydání. Dál to okecávat nebudu, proč je spešl pochopíte za pár okamžiků. Takže:

Lenka Kotalíková - Koncepce přirozeného stavu u Jeana Jacquese Rousseau

Anotace: Cílem práce je vysvětlit a analyzovat Rousseauovo pojetí přirozeného stavu. Práce by měla zjistit, jakými argumenty Rousseau svou koncepci přirozeného stavu zdůvodňuje a jaká byla její funkce v celkovém systému jeho politické filosofie. V úvodu je popsán vývoj této myšlenky od období antiky až po osvícenství. Větší pozornost je dána Johnu Lockovi a Thomasi Hobbesovi. Následuje třetí kapitola, zaměřená již přímo na Rousseaua. Zde je rozebráno jeho pojetí přirozeného stavu a dalších kategorií, které zastávaly významnou roli v jeho myšlení. Tyto kategorie jsou jmenovitě: ctnost, vědy a umění, vlastnictví a svoboda. V poslední kapitole jsou srovnány základní rysy osvícenství a Rousseauovými postoji.

První věty: Přirozený stav je stav bez státu, používaný v teorii společenské smlouvy k ospravedlnění politické moci. Tento nástroj je nejdůležitější v pracích velkých teoretiků společenské smlouvy 17. a 18. století, hlavně Thomase Hobeese (1588 - 1679), Johna Locka (1632 - 1704) a Jeana Jacquese Rousseaua (1712 - 1778). Má ale dlouhou historii a byl použit mnoha jinými teoretiky. 

Tak takhle to začíná a potom tenhle trhák a budoucí bestseller pokračuje dalších nějakých 40 stran. A že je to skutečně kvalitní čtivo :) Jinak kdyby někoho strašně moc zajímalo jak to dopadne, je možné si práci zapůjčit z Univerzitní knihovny Západočeské univerzity. Není to skvělé? Je to skvělé. :)

0 komentářů:

Okomentovat

Komentář vždycky potěší. Nestyďte se - já nekoušu :)

Blog contents © Ohana's world of pure imagination 2010. Blogger Theme by Nymphont.